• Ebook Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người: Phần 1

  Ebook Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người: Phần 1

  Cuốn sách "Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người" gồm 12 chương, chia làm 4 phần, đề cập những nghiên cứu của các tác giả về nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và việc áp dụng các nguyên tắc này trên thực tiễn thi hành pháp luật ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1...

   222 p cdcdkontum 24/11/2023 10 0

 • Ebook Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người: Phần 2

  Ebook Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người: Phần 2

  Cuốn sách là một tài liệu hữu ích cho các nhà lập pháp, các cơ quan tư pháp, các cơ quan hành chính nhà nước, các nhà khoa học, giảng viên, học viên và sinh viên ngành luật trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

   280 p cdcdkontum 24/11/2023 6 0

 • Ebook Vai trò của giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Ebook Vai trò của giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách Vai trò của giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp trong thời kỳ đổi mới của nền kinh tế Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p cdcdkontum 24/11/2023 6 0

 • Ebook Vai trò của giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Ebook Vai trò của giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Vai trò của giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: doanh nhân-nguồn nhân lực bậc cao trong quản lý doanh nghiệp-vai trò khó thay thế; vấn đề đào tạo nghề giám đốc điều hành doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   120 p cdcdkontum 24/11/2023 5 0

 • Ebook Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng pháp luật về tố cáo: Phần 1

  Ebook Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng pháp luật về tố cáo: Phần 1

  Cuốn sách "Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng pháp luật về tố cáo" phần 1 cung cấp cho người đọc những nội dung kiến thức như: Những quy định chung về tố cáo; Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;... Cuốn sách...

   82 p cdcdkontum 24/11/2023 7 0

 • Ebook Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng pháp luật về tố cáo: Phần 2

  Ebook Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng pháp luật về tố cáo: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng pháp luật về tố cáo" tiếp tục cung cấp cho người đọc những nội dung kiến thức như: Pháp luật về tố trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm; điều khoản thi hành;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   84 p cdcdkontum 24/11/2023 4 0

 • Ebook Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao): Phần 1

  Ebook Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao): Phần 1

  Cuốn sách "Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao)" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Mô hình nhiều phương trình; hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc mô hình LPM logit và probit; chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p cdcdkontum 24/11/2023 7 1

 • Ebook Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao): Phần 2

  Ebook Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao)" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chuỗi thời gian không dừng; mô hình trung bình trượt đồng liên kết tự hồi quy (ARIMA) và mô hình tự hồi quy theo vecto. Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p cdcdkontum 24/11/2023 11 1

 • Ebook Dược côn trùng trong y dược cổ truyền Việt Nam và y học hiện đại: Phần 1

  Ebook Dược côn trùng trong y dược cổ truyền Việt Nam và y học hiện đại: Phần 1

  Cuốn sách "Dược côn trùng trong y dược cổ truyền Việt Nam và y học hiện đại" Phần 1 Đại cương về côn trùng cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đặc điểm và vai trò của côn trùng; Cấu tạo của côn trùng; Các cơ quan bên trong của côn trùng; Sinh sản, sinh trưởng và phát triển của côn trùng; Một số yếu tố sinh thái của côn trùng. Mời...

   45 p cdcdkontum 24/11/2023 4 0

 • Ebook Dược côn trùng trong y dược cổ truyền Việt Nam và y học hiện đại: Phần 2

  Ebook Dược côn trùng trong y dược cổ truyền Việt Nam và y học hiện đại: Phần 2

  Cuốn sách "Dược côn trùng trong y dược cổ truyền Việt Nam và y học hiện đại" Phần 2 Dược côn trùng cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số nghiên cứu nước ngoài gần đây phát hiện sản phẩm từ côn trùng làm thuốc thực phẩm để phòng và chữa một số bệnh; Một số bệnh có thể dùng côn trùng để chữa theo kinh nghiệm dân gian:...

   163 p cdcdkontum 24/11/2023 5 0

 • Ebook Quản trị trang trại chăn nuôi: Phần 1

  Ebook Quản trị trang trại chăn nuôi: Phần 1

  Tài liệu "Quản trị trang trại chăn nuôi" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chọn vị trí đất đai, thổ nhưỡng khi lập trang trại chăn nuôi; Quy hoạch đường giao thông, đường nội bộ, hành lang trong, ngoài chuồng nuôi; Hệ thống nước sạch; Hệ thống nước thải; Hệ thống truyền tải điện; Quy hoạch đất trồng cỏ và cây thức ăn gia súc;... Mời...

   41 p cdcdkontum 24/11/2023 4 0

 • Ebook Quản trị trang trại chăn nuôi: Phần 2

  Ebook Quản trị trang trại chăn nuôi: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản trị trang trại chăn nuôi" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản lý vật tư nguyên liệu; Quản lý nhân sự; Quản lý sản phẩm; Vệ sinh phòng chống dịch trong trang trại chăn nuôi; Quản lý trong trang trại nuôi heo; Quản lý trang trại nuôi thủy sản; Quản lý trang trại chăn nuôi bò; Quản lý trang trại chăn...

   92 p cdcdkontum 24/11/2023 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ktktkontum